Ceny a služby


Oceňujeme Vašu vernosť!
Stálim zákazníkom ponúkame naše služby za ojedinelé ceny! Permanentka na 5 vstupov so 6-mesačným využitím.

Tradičná thajská masáž

 Trvanie Cena Permanentka na 5 vstupov
30 min 16 € 70 €
60 min 28 € 125 €
90 min 36 € 160 €
120 min 42 € 185 €

Masáž nôh a chodidiel

 Trvanie Cena Permanentka na 5 vstupov
30 min 16 € 70 €
60 min 28 € 125 €

Thajská olejová masáž

 Trvanie Cena Permanentka na 5 vstupov
30 min 18 € 80 €
60 min 30 € 130 €
90 min 38 € 165 €
120 min 45 € 195 €

Thajská bylinná masáž

 Trvanie Cena Permanentka na 5 vstupov
60 min 30 € 130 €
90 min 38 € 165 €
120 min 45 € 195 €